METODICKÁ SCHŮZKA SK SLAVIA 26.10.2017

ZÁPIS Z METODICKÉ SCHŮZKY SK SLAVIA PRAHA

S PARTNERSKÝMI KLUBY – 25.10.2017

Tréninková jednotka

 • Kategorie U4-U5 – 1x týdně60 min.
 •  Kategorie U6 – 2x týdně75-90 min.
 •  Kategorie U7 – 3x týdně90 min.

Zápasy

 • Kategorie U4-U5 – bez
 •  Kategorie U6 – 1x za zhruba 6 týdnůmalá forma
 •  Kategorie U7, U8 a U9 – mistrovské zápasy
 •  3×3 na 4 branky, 2×2 na 4 branky, 2×2 na 2 branky, 1×1 na 2 branky

Skladba tréninkové jednotky

 • Kategorie U6 – 50 % pohybové hry, 20% rozvoj herních čnností jednotlivce (HČ), 30% průravné hry
 •  Kategorie U7 – 40 % pohybové hry, 25% rozvoj herních činností jednotlivce (HČ), 35% průpravné hry
 •  Průpravné hry – 1×1 čelem, bokem, zády – 1×1,2×2,3×3 v mladších kategoríích hodně na 4 branky →volba volného prostoru, možnost rozhodnutí
 •  HČ – dostat míč pod kontrolu →vedení míče dopředu →obejití soupeře/vyhnutí se→ →střelba/přihrávka, ball mastery – Coerver (drill), důležitý první dotyk, způsob vedení míče
 •  Pohybové hry – s míčem, bez, honičy, hry na rozvoj spolupráce (baba, ocásky, molekuly, policajti a zloděi)

Komunikace, zásady

 • Volba komunikace přiměřeně věku
 •  U mladších kategorií hry s příběhem (pohádkou)
 •  Zapojení co největšího počtu dětí, minimalizovat fronty
 •  Podpora zdravé soutěživosti
 •  Budovat emoční vazbu – trenér →hráč→láska ke sportu (fotbalu)
 •  Důležitá vnitří motivace
 •  Pochvala x negace cca 3:1

Zapsal: Martin Zeman, SKV