Vyjádření SK Vyžlovka z.s. k Mimořádnému opatření MZČR

Dobrý den,
SK Vyžlovka z.s. sleduje aktuální situaci ohledně nákazy virem COVID-19 v republice a bere na vědomí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
I nadále budeme pokračovat dle doporučení MZČR a Fotbalové asociace České Republiky.

V návaznosti na výše uvedené opatření vydané na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html (https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-zakazuji-konani-hromadnych-akci-na_18698_1.html)  jsou zrušeny veškeré sportovní a kulturní akce, kde počet účastníků překročí 100 osob.

Toto nařízení se aktuálně týká našich halových turnajů UFOUN CUP. Plánované halové turnaje UFOUN CUP v termínech 14.-15.3. a 28.-29.3. se ruší.

Soutěžní utkání organizované FAČR, KFS nebo OFS se neruší a pořadatel utkání (domácí klub), je povinen zabezpečit, že soutěžního utkání či turnaje se nezúčastní více než 100 osob. https://facr.fotbal.cz/vyjadreni-facr-k- zasedani-bezpecnostni-rady-statu/a12200 (https://facr.fotbal.cz/vyjadreni-facr-k-zasedani-bezpecnostni-rady-statu/a12200)

Na domácí mistrovská utkání mužů, starších žáků, mladších žáků SK Vyžlovka z.s., kde se hraje pouze jedno samostatné utkání, bude v návaznosti na toto opatření omezený přístup. Toto interní opatření potrvá až do odvolání zodpovědných orgánů. Pro každé takové utkání budou předem stanovené opatření, o kterých budete informováni.

Domácí mistrovské turnaje přípravek, které se hrají turnajovým způsobem, jsou aktuálně předmětem řešení, zda nezvolit jinou formu, kde se v jeden čas a na jednom místě nebude koncentrovat větší počet osob atakující hranici 100.

Naše týmy se aktuálně neúčastní žádných turnajů, kde je větší koncentrace lidí. Přípravné utkání týmů zůstávají v platnosti, případně budou řešeny individuálně.

Tréninkový proces všech týmů bude po dobu platnosti Mimořádného opatření přizpůsoben tak, aby docházelo k co nejmenšímu potkávání týmů. Tréninkový proces bude probíhat pouze venku. Veškeré tréninky v halách se ruší. (Halová zimní sezona je ukončena).

Provizorní rozpis tréninků týmů SK Vyžlovka z.s. Vám bude obratem zaslán.

DOPORUČENÍ RODIČŮM

Klub SK Vyžlovka z.s. plně respektuje, pokud rodič nechce za daných okolností posílat své dítě na fotbalové tréninky. Tuto skutečnost však nahlaste svému hlavnímu trenérovi.

Hlavním bodem je zodpovědnost. Žádáme rodiče, aby na tréninky neposílali své děti, pokud mají zdravotní potíže či příznaky onemocnění. Dále pokud jste se vrátili z rizikových oblastí nebo cestovali letadlem, nechte své dítě potřebnou dobu doma. Zde je opravdu potřeba zodpovědného přístupu a otevřenosti směrem k hlavnímu trenérovi ročníku.

V rámci tréninkové jednotky se pokusíme snížit osobní kontakt hráčů na nezbytné minimum. Stejně tak pobyt v kabinách a jiných uzavřených prostorách se pokusíme zkrátit. Hráče budeme upozorňovat na dodržování hygieny.

Žádáme vás, abyste zkrátili svůj pobyt v areálu na nezbytně nutnou dobu. Jsme rádi za váš zájem o děti. Avšak v době tréninků i zápasů jsme povinni respektovat rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a počet lidí v areálu udržovat pod hranicí 100 osob. Proto se v době tréninků a zápasů prosím nezdržujte v prostorách areálu.

O aktuální situaci Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím emailu, Facebooku a na www.skvyzlovka.cz(http://www.skvyzlovka.cz/)

Děkujeme za pochopení,
vedení SK Vyžlovka z.s.

S pozdravem,

Bc. Michal Šmíd

šéftrenér mládeže SK Vyžlovka
hlavní trenér školička U6