Historie

ZALOŽENÍ SK

Citace z kroniky, zapsal první kronikář pan Miroslav Musil: „Již delší čas, můžeme říci několik roků, zabývala se mládež ve Vyžlovce myšlenkou založiti fotbalový klub. Bohužel po celou tuto dobu nenašel se nikdo, kdo by se této myšlenky chopil a uvedl ji v činnost.

Až nyní v dubnu 1940 pan Oldřich Chmelík po poradě s několika kamarády začal pracovat pro uskutečnění tohoto sportu. Práce s tím spojená nebyla věcí lehkou neboť fotbalový klub, který má opravdu dobře prosperovat potřebuje nutně základ a tím jsou peníze.

Obec Vyžlovka ochotně postoupila část vlastního pozemku k tomuto účelu, podmínkou však bylo, že si zdejší hoši sami promění tento pozemek v hřiště. Jen ti, kteří poctivě pracovali na této úpravě vědí, jak velký úkol byl tento velmi nerovný terén alespoň trochu přizpůsobit tomu, aby se mohlo s fotbalem začíti.“

Tak byl tedy založen fotbalový klub SK Vyžlovka. Začátky byly těžké. Nebylo hřiště, nebyly dresy, kopačky, sítě a zdaleka ne prostředky na zakoupení tohoto potřebného vybavení. Zdroje pro činnost klub se tedy nacházely mezi občany, zájemců bylo mnoho, takže se dávala dohromady koruna ke koruně a na hřišti se pracovalo ve volném čase (brigáda).

Slavnostní otevření hřiště pokřtil veliký liják, ale hráče i přihlížející diváky pod deštníky neodradil. Bylo to 4. srpna 1940. Hrálo se s SK Čechie Doubek. Soupeř nic nedaroval a tak SK Vyžlovka prohrál 4:5. V předzápase hráli žáci s Kostelcem 2:2. K tomuto zápasu podle kroniky nastoupili: A. Lacina, A. Doležal, K. Bejšovec, St. Horáček, J. Doležal, C. Budský, J. Duras, F. Píša, J. Urban, K. Batovec, L. Anděl. Barva dresů: modrá trika, bílé trenýrky, tmavomodré štulpny.

Od počátku se neustále pracovalo na úpravách hrací plochy a okolí. V březnu 1941 poskytla Obecní rada na žádost výboru SK ještě 20 m plochy do šíře a to po celé délce hřiště. Hřiště bylo rozšířeno o 15 m a zbylých 5 m bylo určeno divákům a na vysázení ozdobných stromů – jak je uvedeno v kronice SK. Diváci tak již nemuseli postávat ve hřišti ani na užitkovém poli.

  1. června 1941 byla zahájena registrace hráčů SK Vyžlovka. Registrováno bylo celkem 22 hráčů. Vyžlovka byla zařazena do okresní soutěže – III. třídy skupina C okrsku Říčany spolu s týmy Louňovic, Doubku, Štíhlic, Kozojed, Svojetic, Mukařova a Krupé.

Fotbal měl po roce 1945 stoupající úroveň. Hlavně v roce 1947/48, kdy se mužstvo probojovalo do II. třídy a dosáhlo i jiné pozoruhodné výsledky. Bylo to za vedení V. Jordána a později A. Breburdy. V té době hrál SK Vyžlovka v soutěži v rámci okresu Říčany. Úroveň fotbalu byla na výši, protože za naše druhotřídní soupeře hrávali bývalí nebo budoucí ligoví hráči. Našimi pražskými soupeři byli SK LEV XIII., za který hrál brankář Váchal a hráč Chudomel z ligových SK Nusle, za SK Plynárnu Michle hrával Borovička, který odešel do AC Sparty a hrál za Duklu Praha a byl reprezentantem ČSR.

Sjednocením tělovýchovy byl SK Vyžlovka přejmenován v roce 1948 na TJ Sokol Vyžlovka a v soutěžích nastaly různé reorganizace. Začalo se hrát v rámci svých okresů. Sokol Vyžlovka na okrese Český Brod, o něco později na okrese Kolín. Události roku 1948 se ale dotkly i jinak vedení klubu. Předseda p. V. Jordán musel zanechat veškeré činnosti, přestože to byl ve válečných a poválečných letech právě on, který zabezpečoval chod klubu po stránce hospodářské, pracovní i organizační…

V roce 1949 byla zahájena výstavba kabin na louce vedle hřiště, kterou dala k dispozici obec.

Období let 1950-1960

Tým, který si tak dobře vedl v minulosti, doplňovali mladší hráči, až vzniklo mužstvo, které hrálo již v okrese Kolín II. výběrovou třídu – asi tak jako dnešní okresní přebor a o rok později reorganizací III. třídu, neboť byl ustaven okresní přebor a část mužstev se musela s „výběrovkou“ rozloučit.

Období let 1961-1970

Mužstvo 1961-1970 bylo dobrým týmem. Mělo úspěchy pohárové, neboť se dvakrát probojovalo v českém poháru mezi čtyři mužstva okresu a rovněž tak i o putovní pohár KNV Praha se dostalo dobrými výkony mezi poslední čtyři mužstva kraje a o postup do finále bylo poraženo až Slavojem Kolín na jeho hřišti 6:5. Hrála se střídavě III. a IV. třída.

Období let 1971-1980

Až v roce 1972 se znovu mužstvo probojovalo mezi okresní elitu, kde hrálo tři sezony. Nejlepším umístěním bylo 6. místo v okresním přeboru. Koncem sedmdesátých let byl založen dorost, který hrál okresní přebor, což bylo velmi pěkným úspěchem vyžlovské kopané. V roce 1973 bylo vybudováno nynější hřiště včetně odvodnění a nástavba kabin. Nástavba byla dokončena v roce 1980, v roce 40. výročí založení klubu. V rámci oslav výročí si fotbalový tým připsal jeden pěkný úspěch. Bylo sehráno přátelské utkání s tehdy divizní Viktorií Žižkov. Hosté se sedmi hráči základního kádru (mimo jiné i bývalými ligovými hráči Jirasem (Sparta) a Jebavým (Slavia) odešli poraženi 1:0.

Období let 1981-1990

Po roce 1980 se převážně hrála III. třída fotbalových soutěží okresu Kolín. Pouze v letech 1984-86 se podařilo startovat v okresním přeboru, který byl v té době ovšem dvouskupinový. Snaha o trvalejší zakotvení ve II. třídě – okresním přeboru nebyla úspěšná. Finanční prostředky se poměrně dobře dařilo zajistit pořádáním tehdy oblíbených diskoték.

Přičiněním tehdejšího předsedy a později vedoucího mužstva V. Vávry začali koncem 80-tých a začátkem 90-tých let za náš tým startovat bývalí ligoví hráči Petr Vokáč, Jar. Bartoň a internacionálové Pavel Stratil a Josef Jurkanin. Všichni byli velkým přínosem pro tým, bylo vyznamenáním hrát s nimi v jednom dresu a mužstvo bylo i velkým tahákem pro soupeře a diváky.

Opět se založil B tým s výhledem, aby se mladí vedle hráčů končících s aktivní činností adaptovali na fotbal dospělých a aby byla možnost sportovního a soutěžního vyžití většímu počtu zájemců.

Období let 1991-2000

V roce 1990 došlo k přejmenování na původní název SK Vyžlovka. Opět se podařilo postoupit do II. třídy – okresního přeboru v ročníku 1992/93. Okresní přebor se pak na Vyžlovce hrál do ročníku 1996/97. Od následujícího ročníku startovalo opět „A“ mužstvo ve III. třídě fotbalových soutěží okresu Kolín.

V roce 1997 se s přispěním OÚ Vyžlovka podařily vybudovat dva tenisové kurty, které se staly jednak zdrojem finančních prostředků, ale i polem sportovního zápolení rekreakčních sportovců a členů SK, například při turnaji seniorů. V roce 1999 se podařilo proměnit dosud nevyužívaný a zanedbávaný pozemek na tréninkové škvárové hřiště a vybudovat vrtanou studni. To napomáhá k dalšímu zkvalitňování hrací plochy a prostředí sportovního areálu vůbec.

Období od roku 2000

Toto období je charakterizováno snahou o návrat mezi okresní elitu. Několikrát jsme skončili na druhém místě, tedy jen krůček od vytouženého cíle. Podařilo se to po posílení týmu bývalým ligovým hráčem J. Langem ml. v ročníku 2004/2005. Symbolicky v roce připomenutí 65. výročí založení klubu. V roce 2002 se podařilo vlastními silami renovovat kurt na nohejbal a volejbal a škvárové hřiště opatřit osvětlením.