Proč k nám?

Proč dát Vaše dítě na fotbal a právě k nám?
 1. najde si spoustu kamarádů
 2. naučí se pohybovat v kolektivu
 3. veškeré tréninkové jednotky budou sestaveny výhradně do herní formy s použitím praktik španělské a anglické školy fotbalu
 4. v budoucnu se budou organizovat  letní a zimní soustředění
 5. uskuteční se společné návštěvy ligových zápasů a zápasů reprezentace
 6. 2x týdně tréninky + přátelské utkání, turnaje a v budoucnu mistrovské utkání
 7. tréninkové jednotky výhradně na přírodní trávě
 8. 100 % nasazení a přátelský přístup trenérů samozřejmostí

Na provoz přípravky budou vynaloženy prostředky, které budou čerpány především ze zdrojů SK a od drobných sponzorů.

Rodiče jednotlivých přihlášených dětí se budou podílet na podpoře výchovy mládeže platbou příspěvků.

Příspěvky byly stanoveny na částku 1500 Kč za půlroční období.

Půlroční období
 • podzimní část (září, říjen, listopad, prosinec)
 • jarní část (únor, březen, duben, květen, červen)
 • V období listopad, prosinec, únor budou tréninky probíhat v tělocvičně.
 • Rodiče budou v tomto zimním období přispívat malou částkou na pronájem tělocvičny.

Pokud budou přihlášeni sourozenci, výše příspěvků za druhé dítě bude poloviční.

V případě tíživé sociální situace rodiny bude otázka příspěvků řešena individuálně s vedením mládeže SK Vyžlovka.